MÁV utaspanaszok, késések, információk.

Új MÁV blog

70-es vonal

2008. október 14. - georgejr

Don tals kérdéseket tett fel a MÁV felé, amelyekre kapott is választ. Lesz fejlesztés és minden csudajó dolog a következő években. Reméljük nem csak unokáink fogják látni. A második levélben viszont rengeteg kifogást találok, ezek közül a legdühítőbb a tisztasággal kapcsolatos. Bár ez szerencsére már nem minden vonalon jellemző, de a Nyugatiban, illetve a hozzátartozó vonalakon a Prekop Kft. nem áll a helyzet magaslatán. A kihelyezett tisztítási lap semmit sem ér, hiszen messziről jött ember azt mond amit akar. Emlékezzetek a retek klubos műsorra. Ott a 70-es vonalon utaztunk és akkkor dzsuva volt, ami kizárja, hogy az elmúlt hónapban ott nagytakarítás volt. Sőt az esztergomi vonalon közlekedő vonatokon totál ad hoc módon szerepelnek a matricák:) No de sebaj, talán ezt is orvosolni fogják majd, valamikor...

Szia!

Hosszú válaszok érkeztek a MÁV-tól a 70-es vonalra vonatkozó kérdésekre, mely korábban a blogon is olvasható volt. (Pedig nem is vártam választ, mégis 2 levelet kaptam.) Úgy gondoltam, hogy megosztom ezeket a leveleket a blog olvasóival, mert sokakat érint a 70-es vonal, és ha már ilyen sok információt kaptam, akkor ne csak én tudjak róla. Bár konkrét időpont nincsen a fejlesztésekre (általában 2013 a vége gondolom az EU-s költségvetés miatt), de úgy néz ki, hogy a helyzet talán nem reménytelen.

 

1. levél:

„A megkeresésben felvetett problémák előttünk is ismertek. A Budapest környéki vasúthálózat egészére jellemző helyzetnek a kezelésére dolgozott ki a MÁV Zrt. egy átfogó fejlesztési programot, mely a benyújtásra kerülő EU projekt Támogatási Kérelemének az alapját képezi.
 
A projekt javaslat kidolgozása során a fővárosba befutó 11 vasútvonal elővárosi szakaszán az érintett állomások, megállóhelyek fejlesztési igényeit helyszíni bejáráson részletesen felmértük, köztük 70-es vasútvonal elővárosi szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos teendőit. Ebben természetszerűen szerepel a váci vasútvonal állomásain, megállóhelyein P+R parkolók kiépítése és kerékpártárolók telepítése, állomási előterek rendezése, utasforgalmi létesítmények fejlesztése.  Az EU forrástámogatással tervezett projekt további előkészítését 2007 évben a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vette át. A részletes tervezés során megtörtént ezen létesítmények helykijelölése is. Ezen túlmenően a váci vonal az ún. „Nyugati vonalcsoport" fejlesztési programja révén kiemelt célként szerepel, mely magába foglalja Budapest-Nyugati pu - Rákosrendező – Rákospalota-Újpest vonalszakasz és Vác állomás komplex rekonstrukcióját, mintegy 30 mdFt-ot meghaladó tervezett előirányzattal. Az EU projekt tartalmazza a felsorolt állomásokon új balesetmentes széles peronok kiépítését az esélyegyenlőségi törvény előírásai szerinti peronaluljáróval, továbbá az utasforgalmi létesítmények, utastájékoztatás fejlesztését.

Reményeink szerint a közeljövőben elfogadásra kerülő EU projekt a felvetett problémákat teljes egészében rendezni fogja. Kérjük a 2009-2013 között ütemezett projekt megvalósításig megértő türelmét. Egyben engedje meg, hogy állításai közül vitassuk, azt, hogy az elmúlt évtizedekben nem történt semmi. A kilencvenes években költségvetési forrásból elvégeztük – Vác állomás kivételével – Rákospalota-Újpest (kizár) – Szob (bezár) vonalszakasz átépítését. A vonal állapotára valóban kedvezőtlenül hat az elmaradt vonalszakaszok rekonstrukciójának hiánya, melyet az említett Budapesti Elővárosi Projekt keretében kívánunk pótolni. Kevésbé érzékelhető, de fontos eredmény, hogy épp ezen a vonalon vezettük be elsőként az ütemes menetrendi szerkezetet, továbbá a hálózat többi vonalaihoz képest, mára ugyan már megkopott formában, de a kilencvenes éve elején itt kerültek elsőnek üzembe elővárosi villamos motorvonatok.

 
Üdvözlettel: X"2. levél:

„Tisztelt Utasunk!

Rendkívül fontos számunkra minden olyan észrevétel, visszajelzés, amely utasainktól érkezik és általa a szolágáltatásunk minőségéről visszajelzést kaphatunk, ezért köszönettel vettük az e-mailes megkeresését. Észrevételeivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Társaságunk lehetőségeinek széleskörű kihasználásával igyekszik biztosítani a kényelmes és kulturált utazás lehetőségét. Ennek érdekében Társaságunk nagyszabású kocsi beszerzési programba is kezdett, mellyel meglévő kocsiparkunk felfrissítése a célunk, így került 300 db. Németországból származó személykocsi, Bombardier-Talent motorvonat, valamint az új Stadler-FLIRT motorvonatok beszerzésre. E járművek, azokon a vonalakon ahol forgalomba álltak, jelentősen emelték az utazási színvonalat, a korábbi elöregedett és elhasználódott kocsikkal szemben jóval kulturáltabb utazási körülményeket biztosítanak. Megjelenésük egyértelműen minőségi változást hozott magával, utasaink többsége megelégedéssel veszi igénybe őket. Reméljük, hogy ez a tendencia a továbbiakban is folytatódik és a 70 vonalon is ilyen korszerű járművek fognak közlekedni az utasok megelégedésére.

Az ütemes menetrend bevezetésével a menetrend tervezésekor célunk volt az elővárosi utazások számának növelése érdekében a járatsűrűség és a kapacitás növelése, valamint új vonatok közlekedtetésével a vonalon jelentkező utas áramlatok megosztása, ezáltal az egyes vonalszakaszokon kialakult zsúfoltság csökkentése és magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása. Mindezek elérésére csak a jelenlegi infrastruktúra áll rendelkezésünkre ezért a menetrend szerkezetének átalakításával próbáltuk megoldani a csúcsidőszakban jelentkező zsúfoltság megszüntetését. Először a MÁV a 70-es vonalon vezette be az ütemes menetrendet, a bevezetést követően a Társaság közvélemény kutatást végzett. Maga az ütemes menetrend az utazóközönség körében gyakorlatilag osztatlan sikert aratott. Az adatok alapján kijelenthető, hogy más elővárosi vonalakon is jó eséllyel fogja elnyerni az utazóközönség tetszését egy hasonló menetrend. Ez természetesen nem is csoda, hiszen az elővárosi járatokat legnagyobb arányban munkába, iskolába járás céljából veszik igénybe, ez pedig rendszeres napi vonaton történő utazást feltételez, amit tovább sűríteni nem lehet. A 70-es vonalon Vác és Szob közötti végállomásra vagy onnan utazók között különösen sokan vannak, akik, gyakrabban utaznak, amióta az új menetrend életbe lépett.

A késéssel kapcsolatban tájékoztatni szeretnénk, hogy a menetrend szerinti közlekedést, számos tényező befolyásolja. Hálózatunkon, a leggyakrabban előforduló tényezők – vasútüzemmel kapcsolatban – a pálya állapota, a vontatójárművek és személykocsik műszaki meghibásodásai, biztosító és távközlő berendezések üzemzavarai, villamosított vonalakon a felsővezeték szakadása, károsodása, áramkimaradás, különböző pályaépítési munkák miatti részleges vágányzárak, az egyvágányú pályákon a vonattalálkozási technológia késés miatti operatív változtatása.

A „vis maior" kategóriába tartozó forgalmi akadályok létrejöhetnek baleset, rendkívüli időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, szándékos rongálások (vezetékek, elektromos berendezések, eltulajdonítása, rongálása, különböző tárgyak sínekre helyezése, sztrájkok, stb.), valamint bármilyen előre nem látható esemény következtében is.

Az utazásához igénybevett járataink késésére egyrészt a vonalon bevezetett sebességkorlátozások is hatással vannak, azonban ha bárminemű késés következik be bármely vonatnál az hatással (további késést okozva) van a forduló szerelvények indulási idejére is.

A különböző forgalmi akadályok mielőbbi elhárításában és a közlekedés zavartalan lebonyolításában aktívan közreműködik, az erre a feladatra létrehozott üzemirányitói szolgálatunk, de minden esetben az utasok biztonságát és az eszközök és létesítmények megóvását tartjuk elsődleges szempontnak, az esetleges kisebb-nagyobb késések felvállalásának árán is.

Az utas tájékoztatással kapcsolatban természetesen kiemelt érdekünk, hogy utasaink minden körülmények között megfelelő tájékoztatást kapjanak a forgalmi, műszaki problémák miatt megváltozott közlekedési rendről. A késések önmagában sajnos nehezen tervezhetőek, az előzetes várakozásoktól előfordulhatnak eltérések. Az elmúlt időszakban, a rendkívüli helyzetekben többször előforduló elégtelen tájékoztatás lényeges javulása érdekében, a MÁV Zrt. vezetője arról döntött, hogy „ÚTITÁRS" néven. új programot indítunk a MÁV Csoport integrált utastájékoztatási és kommunikációs rendszerének kialakítására. A fentiek megvalósulását követően, bízunk abban, hogy a hasonló kellemetlen helyzetek egyre ritkábban fordulnak majd elő és az utasok tájékoztatása minden esetben pontos, megbízható és széleskörű lesz.

A hajléktalan kérdés esetén olyan problémára világított rá, ami országos szinten okoz nehézségeket. Társaságunk a rendőri szervek, valamint a Vasútőr Kft. munkatársainak bevonásával igyekszik a hajléktalanok, koldusok jogtalan tartózkodását megakadályozni állomásaink, pályaudvaraink pénztárainál, várótermeinkben, járatainkon. Sajnos az intézkedések nem elég hatékonyak, hisz mindig visszatérnek, és ismételten zavarják az utazóközönséget. Bízunk abban, hogy az illetékes szervek szintén segítenek a probléma megoldásában, és megfelelő intézkedéseket fognak tenni e jelenség megoldásának ügyében. Ennek érdekében észrevételét az ügyben illetékes munkatársainknak továbbítottuk.  

A tisztaságot érintő meglátására reagálva tájékoztatni szeretnénk, hogy Társaságunk is tapasztalja a járművek utasterének, belső burkolatainak általános tisztaságával, a mellékhelyiségek higiéniájával, a külső-belső felületek graffiti-szennyezettségével kapcsolatos problémákat. Számos esetben az utazóközönség kulturálatlan viselkedése, nemtörődömsége nagymértékben hozzájárul a kocsik belső szennyezettségi állapotához. Mind ezen túl tudjuk, hogy elhasználódott szerelvényeink bútorzata, a nyílászárók állapota elhanyagolt. Mindez sajnos az elöregedett kocsiparkunk állapotából adódik. Az öregedő eszközökre fordított fenntartási idők és költségek a korosodás mértékével arányosan egyre nőnek. Anyagi lehetőségeink függvényében igyekszünk a megfelelő javításokat és karbantartásokat elvégezni, de ennek ellenére a vonatokban felhasználható járműállag nagyságát a felmerülő műszaki problémák továbbra is kedvezőtlenül befolyásolják.

Továbbá a járműveink előterében kihelyezésre került úgynevezett. „Járműtisztítási ellenőrző lap"-on utasaink is nyomon követhetik az adott járművön végzett tisztítási műveletek idejét. Feltüntettük rajta továbbá a MÁV-START Zrt. és az adott területen tisztítási tevékenységet végző vállalkozó elérhetőségeit. Ily módon kívánjuk biztosítani, hogy utasaink a vasúttársaság mellett a tevékenységet ténylegesen végző vállalkozó felé is megtehessék észrevételeiket, mellyel segítséget nyújtanak a szolgáltatás színvonalának javításához.

Természetesen az Ön által felvetett kérdéseket továbbítottuk az illetékes munkatársainknak, annak érdekében, hogy a felvetett problémák megszüntetésének módozatait mihamarabb kidolgozzák.
 
Biztosítani szeretnénk Önt, hogy a lehetőségeinkhez mérten törekszünk megteremteni a pontos és kulturált szolgáltatás feltételeit. Megkeresését még egyszer köszönjük.

Üdvözlettel: Y"

A bejegyzés trackback címe:

https://mav.blog.hu/api/trackback/id/tr95713052

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fedup Sári 2008.10.14. 23:37:42

Csak az első levélben említett P+R parkolókra szeretnék most reagálni.

1995-ben kezdtem el Váczott az egyik helyi rádióban dolgozni. Az ott eltöltött 4,5 év alatt többször is hallottam mávosok és önkormányzók szájából azt, hogy aszondja "most már aztán igazán azonnal megépítjük a P+R parkolót az állomás mellett".

A P+R parkolónak kijelölt helyen kb. három évvel ezelőttig a volt állomásfőnök, Szőlősy bá kertje volt. Akkor elvette tőle a vasút azzal, hogy értékesíteni fogja a területet. Illetve parkoló lesz a helyén. Azóta -- Szőlősy bá hiányában, aki sajnos azóta meg is halt -- a terület őserdővé változott (bodza, miegymás), a máv természetesen teljesen elhanyagolja, parlagfű is csak azért nincs rajta, mert az egyik szomszéd időnként lemotoroskaszálja.

Az ügyfélszolgálat meg P+R parkolóról beszél. MUHAHA...

pocokpocok 2008.10.16. 17:02:12

hm-hm: csak a félig hozzáértőktől óvnának meg: valamit kapisgálhatsz, de féligazságokból képet összerakni kedves Sári?..
Hol van Vácon őserdő?
És ki az állomás szomszédja fűkaszával?
A fűvet az állomási alkalmazott nyírja: gaz nincs/max magántelkeken belül, ami a gazda szégyene/, csak sár "monszun " idején/ami viszont valóban szégyenfolt, de az önkormányzaté/ bár az sem utcának van meghírdetve, ahol ez áll, csak az autósok nevezték ki annak, és követelik a karbantartást..
szóval tudogatsz te valamit, csak épp nagyjából:)

dontals 2008.10.16. 21:36:28

Az hozzátartozik, hogy az első levelet nem az ügyfélszolgálat küldte, hanem egy ügyben (remélhetőleg) sokkal kompetensebb terület. (Nevet nem akarok írni, mert nem hatalmaztak meg rá).

Amúgy én is úgy vagyok vele, hogy hiszem, ha látom, de bízzunk a legjobbakban. Valóban sokszor ígértek már sokmindent, remélhetőleg az ígéreteket meg is valósítják végre valahára

Fedup Sári 2008.10.17. 14:00:07

Pocokpocok, a kérdéses hely nem az állomás területe, ahogy említettem, az állomás mellett van. És igen, a telek a mávé, és hozzá sem nyúlnak => őserdő. Abban egyet értünk, hogy a gazda szégyene. Ahhoz pedig semmi közöd, kedves pocokpocok, hogy ki az, aki a máv helyett lenyírja a gazt, vagy rosszul gondolom?

pocokpocok 2008.10.17. 17:03:23

hm.. véletlen konpetencia folyományaként a MÁV nem állomást képező területein a gaz írtása az Ingatlankezelő Kft. feladata, illetve a Pályafenntartásé..
Ha az a sok kedves blogoló, aki egyoldalúan csak a "milyen rossz" témában tud írogatni megpróbálna a "hogyan?" kérdésben építő jellegű vitát folytatni, máris előrébb lennénk, mint a sirámokkal..de nagyon elterjedt, hogy az emberek csak a jogaikat ismerik, a kötelességüket nem..
szerény példa: a mai 14.03-as lerobbant Vácon, az utasok a 14.33-assal tudtak tovább menni, az is negyed órás késéssel indult, ahogy azt az ütemes menetrend magával hozza.
Kiordít a kedves utas, hogy igyekezzenek már, 46 van..
Hát mit ad isten, a kedves fiatalembernek éppen nem volt jegye, mint minden másnapon sem, mivel nem először futunk össze..
kérdem én, ha ő nem vesz jegyet, miből újjítsa fel a cég a notórikus műszaki hibás mozdonyt, hogy ő ne késsen?

dontals 2008.10.17. 17:46:47

pocokpocok:
Természetesen amellett, hogy elítélendő, ha valaki nem vesz jegyet, az egy nagyon demagóg duma, hogy a MÁV azért nem tud új mozdonyt venni, mert sok a bliccelő.

A MÁV 1000 milliárdokat kapott az elmúlt években az állami költségvetésből. Fejleszteni nem a jegybevételekből kell, mert sehol a világon nem profitábilis a vasút 1-2 vonalat leszámítva. (Meggyőződésem egyébként, hogy Magyarországon pl. a váci vonal csak a jegybevételekből nyereségesen üzemeltethető lenne, ha a színvonal olyan lenne...)

Elfogadom, hogy sokszor nagyon rossz az utasmorál, de ennek indokait kellene megkeresni. Én bevallom, hogy amikor néhány éve közel 5-szörösére emelték a diákbérlet árát, akkor nem vettem meg, mert egész egyszerűen ezért a szolgáltatásért nem fizetek annyit. Amikor kicsit viszábbvették, már megvettem természetesen.

Ha viszont megnézek egy teljesárú menetjegyárat, bérletárat, azok pokolian drágák és köszönő viszonyban sincsenek a szolgáltatás színvonalával.

Úgyhogy ez egy kétoldalú játszma. Természetesen én is utálom azokat, akik ingyen utaznak, miközben én megveszem a jegyet vagy bérletet, de az utas szemszögéből én úgy látom, hogy a vasúthoz való hozzáállás addig nem fog megváltozni, amíg a körülmények nem javulnak jelentősen.

Én a "hogyan?" kérdésben is hajlandó vagyok építő jellegű vitát folytatni, amennyiben a vita nem parttalan és nem az a végkövetkeztetés, hogy a MÁV szar, a MÁV pedig azért szar, mert az utasok ezt érdemlik.

Fedup Sári 2008.10.18. 21:58:37

Tessék, pocokpocok, folytassunk építő jellegű vitát: szerinted kinek kellene a mávos telken a gazt lenyírnia? Vagy kinek kellene elérnie, hogy csak jeggyel lehessen utazni, de persze úgy, hogy a jegyesbérletes utasok ne szívjanak még külön emiatt is? Mert amit ezzel kapcsolatban sikerült bevezetni -- a karámra gondolok -- az minden, csak nem sikertörténet; az ezzel kapcsolatos gondjaimat már jó néhányszor leírtam.

Az egyébként utasként nagyon nem érdekel, hogy hányfelé darabolták a céget, illetve, hogy mi az amit nem is mávdarab, hanem külső cég végez kiszervezve. Én havi 21 ezret fizetek azért, hogy a szaros ülésre leülhessek a késő vonaton. Az összeget a mávstart nevű, ahogy dontals is írja, a többek között általam is befizetett adókból szénnétámogatott zrt-nek fizetem, aminek egyébként a hasonló máv zrt. a tulajdonosa. Legalább azt ne próbáld kétségbe vonni, légy szíves, hogyha bajom van, akkor azt szóvá tehetem.

A hogyanra meg talán azoknak kellene megtalálniuk a választ, akiknek ez a dolguk, ezért kapják a fizetésüket. Én sem várom el pl. tőled, hogy a munkám során felmerülő problémákkal kapcsolatban megoldási javaslatokkal állj elő. Egy-két -- persze rendkívül általános -- ötletem mégis lenne: tán nem kéne szétlopni az említett milliárdokat, illetve el kellene érni, hogy ne olyan emberek legyenek minden szinten a szervezetben, akik csak azt tudják hajtogatni, hogy "ez nem az én dolgom", "ehhez nekem semmi közöm sincs", nomeg "egyébként is leépítések voltak".

petya.bacsi 2008.10.19. 13:48:54

Sári, majd mi, Fizető Utasok megoldjuk ;) amikor késik (mindig) a vonat, úgyis ráérünk...

dontals 2008.10.19. 15:11:49

Fedup Sári előző gondolatmenetét szeretném még én is folytatni.
Számos olyan dolog van a MÁV-nál (az elégtelen szolgáltatási színvonalat tetézve), ami nem pénz, hanem szervezés, magatartás kérdése, és amely dühíti, felbosszantja az utasokat.
Csak kettőt szeretnék most felsorolni:

1. Vannak reggeli vonatok, melyek a Nyugati pályaudvaron a 15-16. vágány környékére érkeznek. Ez azért probléma, mert ennek a peronnak a megépítésekor semmire nem gondoltak. Ennek a peronnak a jellegzetessége ugyanis, hogy 1,5-2 méter széles és ez a szélesség a kijárat felé elkeskenyedik (!). Nem tudom belegondolt-e már valaki a MÁV-nál, hogy ez milyen elképesztő állapotokat idéz elő, mikor beérkezik egy zsúfolt elővárosi vonat 3-400 utassal, akkor mennyi időbe telik, míg mindenki le tud szállni a vonatról. Arról nem beszélve, hogy ez rendkívül balesetveszélyes, ugyanis sokan nem érnek rá 10 percet arra várni, hogy elhagyhassák a peront, így a vonat másik oldalán szállnak le, amiből a szemem láttára is már nem egyszer történt hajszál híján gázolás. Direkt megnéztem: számos üres vágány van ebben az időpontban pl. a csarnokban is.

2. Miután a MÁV utastájékoztató rendszere olyan, hogy akkor is mondja a vonatokat, mikor már órák óta nem járnak, ugyanis az automata be van állítva, de az utasok mégsem lehetnek biztosak benne, hogy mikor milyen vonat érkezik, ha van egy kis megcsúszás a menetrendben. Nem tudom mibe kerülne kirakni egy kis táblát a vonatok elejére, hogy ez a vonat milyen típusú

Mert van zónázó, gyorsított, személy, nos aki felszáll a gyorsítottra az pl. nem tud leszállni ott, ahol csak a személy áll meg, és sokszor nem lehet tudni, hogy milyen az éppen érkező vonat, csak ha felszáll és megkérdezi a többi utast. Ekkor jó esetben még le tud ugrani, ha nem a jó vonatra szállt (de a múltkor majdnem ebből is láttam egy balesetet).

Én nem tudom miért nem lehet beszámozni a vonatokat és mi kerülne ebben olyan horbilis összegbe. Kezdetben megtenné egy A3-as lap, írják rá:
1-es, ha személy
2-es ha zónázó
3-as, ha gyorsított.
Azt ragasszák ki a vonat elejére. Ha máshogy nem, legalább így kellene tájékozatni.

Remélem ezek eléggé építő jellegű javaslatok.

pocokpocok 2008.10.20. 18:04:07

hm...
kinek kellene elérni kérdéskörre: tudod sári, nyugaton van egy utazási mentalitás kialakulva, ahol az utazók felérik ésszel, hogy bliccelni éppolyan, mint lopni az üzletben, szolgáltatást "lopnak" akármilyen kevéssé is érzik annak. Nem vágják fel késsel az ülést, nem égetik ki, és írnak blogot róla, hogy hogy néz ki a dohányzó kocsi. Az emberek fejében kellene rendet rakni, hogyha beba*om az ajtót, és nem használom a kilincset, télen a minusz 20 fokban majd hiába fűtenek egy termeskocsiban, ha kidobálom a szemetest, a kisasztalt a hernyóból, ne sírjak, hogy koszos a kocsi. Nembeszélve arról, hogy vannak összefirkálva mondjuk obszcén szövegekkel, graffitiktől a szeretlek Józsiig. Evvel élből lehet pénzt megfogni.
Más: a jegyárakról: az állambácsi szépen meghírdeti a céges szinten "szociálpolitikai"nak nevezett kedvezményeket: lásd diák, nagycsaládos kedvezmény, satöbbi,. egy 50%-os kedvezményű jegynél az utas az ár felét fizeti ki, de az állam-bácsi: mivel állami tulajdonban lévő cégről van szó nem egészíti ki a jegy árát 100%-ra, ez úgy elveszik..Helyette a sajtóból arról lehet értesülni, hogy az állam X-pénz ölt újra a MÁV-ba.Csakhogy egy töredéke annak, amennyi a kedvezmények után járna: az utasok meglepően kis százalékéa vesz "egész" jegyet.
Mellesleg az egész jegy ára sem fedezi egy ember elszállításának a költségét: de ez egy másik "rétes-tészta" /a személyfuvarozás minden államban veszteségeségének kiküszöbölésére ott voltak régen az árufuvarozás bevételei: még egy kalap volt/. Szóval egyszer itt folyik el a pénz.
Másszor nagy a vízfej. De ezzel azt hiszem neked sem mondok újat. Hogy ki mit lop, azt az ország élén kezdjük/ahol a nagy állami felsővezetők körbeforognak/, azok a melósok, akikkel nap-nap után találkozunk, ebből semmit nem tesznek zsebre.

Látom, van, aki legalább megpróbálja. Dontals, köszönöm, hogy legalább veszed a fáradságot, és alternatívákon gondolkozol./ mellesleg: egy "ész-vihar" -szándékosan nem angolul- mondjuk a máv honlapján nagyon jót tenne ennek a cégnek: a mit szeretnétek és a miből lehet témakörben/
A vágányprobléma a tyúk és a tojás tipikus esete: a vágány volt előbb ha jól tudom, nem a zónázó közlekedés.
Mellesleg a Nyugati Pályaudvar területi kapacitása kötött. Azt hiszem ezzel mindent elmondtam. Az, hogy ki merről száll le, egyéni hülyeség: szerintem inkább bliccelnek, mint rohannak, mellesleg az az 5 perc nekem nem érne annyit, hogy elcsapjanak. Zónázó közlekedés esetén lehet ám korábbi vonattal is jönni, így ráér kivárni a sorát a kapunál. A kapu a bliccelők miatt van, bár szerintem sem egy nagy ötlet.
A csarnokban van üres vágány: igen, másik vonatot várnak rá nagy valószínűség szerint, vagy keresztbe kelletne járatni a vonatod mondjuk egy induló másik vonat előtt, stb: hidd el, egy Nyugati pályaudvar az elavult berendezésével, kis kapacitásával és a nyakába dobott zónázó forgalommal az a munkahely, ahova csak a megszállottak vágynak a vasútnál is: ott nincs olyan, hogy valami "üres", max. éjszaka.
Órák óta tájékoztat tévesen a vasút: előfordulhat a Nyugatiba is, hogy a forgalom valami rendkívüli ok miatt "összeborul" , kétlem, hogy órákon át a hülyeséget szajkóznák, ez szerintem el van túlozva:a bemondás valóban automata, de ül is előtte egy kezelő, viszont ha őt sem tájékoztatják, mivel olyan kevés az ember, hogy akinek kellene, nincs ideje erre, mivel két ember melóját végzi, és még "kiereszteni sem tudja azt a bizonyost" Az A3-as papír meg tudod te mennyi idő alatt lenne üzenőfüzet, vagy tépnék le pusztán poénból? A vonat végén indulás előtt 10 perccel ott áll a jegyvizsgáló, és elmondja kérésre, milyen vonatról is van szó. És már jó ideje működik a zónázó rendszer, rendszeres utazók tudhatják, akik ritkán utaznak, szánjanak rá annyit, hogy nem az utolsó percben érkeznek tudatlanul: ez alapvető.
Mellesleg ahol én születtem, ott 2-2,5-3 óránként járnak vonatok, és érdekes módon senki nem kési le, ugrál át, háborodik fel, hogy 10 percet/ ne adj isten akár 2 órát!/ késik stb..
Evvel nem azt mondom, hogy nincs probléma, azt mondom, a probléma kevesebb lenne, ha nem lenne totális pénztelenség, emberhiány, elavult járműpark, és pálya..
A Kakiból várat tipikus esete.

Fedup Sári 2008.10.21. 10:41:11

Pocokpocok, kár, hogy arra a kérdésemre, hogy vajon kinek a dolga megakadályozni, hogy bliccelők legyenek a vonaton vagy hogy ne legyen dzsumbuj Vác közepén a máv telkén nem igazán válaszoltál azon kívül, hogy az utasok teszik tönkre a vasúti kocsikat. Ha már itt tartunk, akkor hadd ismételjem el neked is az itt már rögeszmésen többször leírt egyik jelenséget.

Pont a "nagy madárinfluenza fellángolással" egyidőben (azaz _évekkel_ezelőtt_) a váci vonal motorvonatain az ülések fejtámláján és háttámláján madárszarok kezdtek megjelenni (nyilván úgy állították ki este a kocsikat a forgalomból, hogy nem csukdosták fel az ablakokat, így a madarak befészkelődtek, és összeszarták az üléseket). Szerinted erről ki tehet? Vajon a bliccelő, ülésfelhasogató, graffitiző szemétládák?

De folytassuk a történetet: bár friss madárszarok már régóta nem jellemzőek (nyilván valakinek eszébe jutott, hogy mégiscsak be kéne csukni azokat az ablakokat -- dicséretes), de hogy-hogy nem a madárszarok _nem_ tűntek el a kocsikból, csak olyan sebességgel és mértékben, ahogy az ülésekről lekoptak, pontosabban, ahogy az utasok lekoptatták azokat (naponta utazom, gyakran ugyanabban a kocsiban, így figyelemmel tudtam kísérni egy-egy lecsorgott madárszar aktuális helyzetét akár hónapokon keresztül. A helyzet jelenleg is az, hogy az üléseknek azokon a részein, amihez nem ér hozzá a leülő utas (pl. a fejtámla teteje, vagy a háttámlának az ívesen végződő tetejénél lévő rész) még mindig ott van a sokéves madárszar nyoma.

Tekintettel arra, hogy én mindig érvényes bérlettel utazom, nem egészen tudom elfogadni azt, ha te a bliccelőkre és a grafittisekre hivatkozol akkor, amikor egy _évek_óta_ takarítatlan, madárszaros kocsiban kell ülőhelyet keresnem.

Hasonló a helyzet, amikor _éjszakai_ vihar után csuromvizes (értsd: átázott ülések, áll a víz a padlón) kocsikkal jön reggel a vonat -- nyilván megintcsak arról van szó, hogy nyitott ablakokkal tárolják a kocsikat éjszaka. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha az ablakokat nem képesek bezárni, illetve _látszattakarításon_ (erről is többször írtam) túlmenően nem hajlandóak takarítani a kocsikat, akkor vajon az egyéb karbantartási munkákat hogyan végzik el, és vajon mennyire balesetveszélyes emiatt a vasúti utazás?

Kitérnék még a tájékoztatás hiányosságaira: javaslom, próbáld ki egyszer, ha nem hiszed el, hogy sokszor valóban fél-egy-több órán keresztül képtelenek arra a Nyugatiban, hogy fennakadás esetén információt adjanak arról, hogy adott irányban mikor megy vonat. Sokszor azt is eljátsszák, hogy miután bemondják, hogy az n. vágányról megy "azonnal", és mindenki felszáll, 5-10 perc múlva kiderül (és lehet, hogy nem a hangosbemondóból, hanem csak egy utas szól be a kocsikba), hogy mégis inkább az m. vágányról megy a vonat. Na ekkor megindul a népvándorlás. Akihez meg nem jutott el szájhagyomány útján az infó, az meg legfeljebb vár még egy órácskát.

És nehogy azt hidd, hogy ilyenkor a vonat mellett álló vasutastól (már ha van ott, mert ilyenkor mindig elbújnak) mást fogsz hallani, mint azt, hogy "nem tudom én sem". Az ügyelet feliratú ajtó mögött meg olyasmit lehet hallani arra a kérdésre, hogy mikor lesz vajon vonat, hogy kérdezd meg a Kókát. Vagy hasonló kérdésre a Vácon azt, hogy "aki nem érti meg, hogy jönnek egymás után a vonatok, az utazzon hévvel a vágóhídig". Most akkor miféle "utazási mentalitásról" beszélsz, pocokpocok?

pocokpocok 2008.10.21. 19:10:42

Kedves Sári!
Azért figyelmedbe ajánlanám, hogy sem guru, sem maga a mindent tudó jóisten nem vagyok.
Szerencsére, vagy szerencsétlenségemre van egy kis rálátásom a másik oldalra is.
Ezek a kérdések napi 3 órai vitában tök jól megvitathatók, ne haragudj, de ettől én tartózkodnék.
Annyit tartsunk észbe-szerény véleményem szerint-, hogy a dolgoknak 2 oldala van: és nem csak az, ami annak a bizonyos szentnek a keze felé esik.

dontals 2008.10.22. 20:44:37

pocokpocok: A 16. vágány körül az utasok nem a kapuk miatt szoktak máshol leszállni, mert ott amúgy sem szokták ellenőrizni. Csak tudod mikor negyedórás késéssel béér a vonat és utána még 10 perc, míg elhagyhatod a peront, az egy kicsit sok annak, aki munkába/iskolába megy.

Az a3-as papírt pedig a mozdonyba kell kitenni, ott reményeim szerint csak a vezető fér hozzá...

sasa 2008.11.02. 09:37:19

Wauuuu!Nem semmi dolgokat olvasom itt az oldalak közt!Elgondolkoztató!És vajon elgondolkoztatok azon már kedves ide írogatók,hogy hogyan lehetne a kialakult helyzeteket orvosolni?Talán az lenne a legjobb megoldás,ha ti is részt vennétek abban,hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő!Ti is hozzá járulhatók,segítségetekkel a vasutasok napi munkájához azzal:-hogy az olyan utasokat figyelmeztetitek akik nem az utazási morálnak megfelelően utaznak pld.:nyitva hagyj az kocsi ajtót felszállás vagy leszállás után.Sok baleseti veszélyforrást zárna ki!Gondoljatok csak bele,ha a ti hozzátartozótok esne ki a nyitott ajtóval közlekedő vonatból!A kalauz is be tudná csukni,de akkor ne csodálkozzatok majd a 1/2 h-ás késések miatt!A másik!Sokan szégyenlik a lábukról a cipőt levenni és úgy teszik fel az ülésre!Mi a megoldás:-az utas is rá szólhat,hogy ne tegye,ha a kalauz nincs ott.A wc-k tisztasága pedig egyszerű:mindenki hagyja úgy el a helységet ahogyan először igénybe vette!A kocsiban,ha nem találok szemetest az nem ad arra okot,hogy a földre dobáljam szemetemet.Ha leszállok róla akkor az állomáson biztos van szemétgyűjtő kosár és oda dobom ki!Sajnos az úgynevezett "utazási morál" nálunk még nagyon gyerek cipőben jár,de talán összefogással és egy kicsit jobb összefogással többet érhetünk el mint,hogy itt leírjuk a problémákat és ezzel elvan intézve!Szép napot mindenkinek!

miért is 2010.11.19. 09:54:34

Sasa igazad van.De ez soha nem fog így lenni.SAJNOS